Foto: collectie Leo van der Linde, met dank aan Jan Breukelaar
Foto: collectie Leo van der Linde, met dank aan Jan Breukelaar (Foto: )

Oplossing zoekplaatje: Wilhelminaschool in vroeger tijd

AALTEN - Het zoekplaatje van 5 juni is een foto van een klas van de Wilhelminaschool Aalten, gevestigd aan de Stationsstraat in Aalten. De jongens en de meisjes zijn netjes, op hun zondags, gekleed, speciaal voor de fotograaf. De foto dateert uit de periode rond 1925.

Het achterhalen van namen bleek een moeilijke zaak. De naam van meester Van Boven werd wel genoemd. Hij was het hoofd van de Wilhelminaschool. Op de gevel stond de naam van de school met als aanduiding: 'School met den Bijbel'. In 2009 ontstond commotie, toen de tekst 'School met den Bijbel' door de gemeente in 2009 weggehaald. Dit leidde tot veel protest en werd snel hersteld.

De school is niet meer in gebruik als onderwijsinstelling. Het gebouw was tot voor kort eigendom van en in gebruik door de gemeente Aalten. Het is inmiddels verkocht onder voorbehoud en krijgt de functie van Bed & Breakfast'.

De Wilhelminaschool is samen met de Ds. Stegemanschool en De Morgenster opgegaan in Triangel Hoog en Triangel Laag. Bekende leerkrachten van vroeger waren juffrouw Lammers, meester Hengeveld, juffrouw Van Diemen de Jel en meester Van Boven. De laatstgenoemde staat op de foto afgebeeld. De school werd in 1925 feestelijk in gebruik genomen. Er was een zodanige groei van het aantal leerlingen dat in 1930 al een uitbreiding plaatsvond bij deze school. Er werd een verdieping met twee lokalen bijgebouwd.


 

Meer berichten