Formatie nieuwe college Aalten is mislukt

Meerderheid gemeenteraad benoemt Wikkerink (PP) en Veldhuizen (VVD) als formateur

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In een extra raadsvergadering op dinsdag 5 juni maakte formateur Raimond Smit bekend dat het is mislukt om een nieuwe College van Burgemeester en Wethouders te vormen. Twee weken geleden adviseerde informateur Peter Drenth om dit te laten bestaan uit CDA, Gemeentebelangen (GB) en VVD. De drie partijen konden het onderling echter niet eens worden, omdat GB de tweede optie van de informateur wilde uitvoeren, een college bestaande uit vier partijen, waaraan ook D66 zou deelnemen. CDA en VVD voelden hier niet voor. Smit stelde voor dat hij verder zou gaan als formateur om te bekijken met welke derde partij CDA en VVD wel een college kan vormen. Na enige discussie en enkele schorsingen trok hij zich terug als kandidaat en stelde hij Joop Wikkerink (Progressieve Partij) en Martin Veldhuizen (VVD) voor als formateur. Zij hebben als opdracht een college samen met het CDA te vormen.

Advies informateur niet duidelijk genoeg?
Het voorstel om Wikkerink en Veldhuizen als formateur te benoemen werd met twaalf stemmen voor aangenomen (ook Henk Meerdrink van HMV stemde er mee in). Gemeentebelangen, ChristenUnie en D66 waren tegen. Zij gaven de voorkeur aan een onafhankelijk formateur. Daarbij werd de naam van Arnold Gerritsen genoemd, die tot in december waarnemend burgemeester is geweest. Kennelijk was het advies van de informateur niet duidelijk genoeg geweest. Volgens Smit was de eerste optie duidelijk: een drie partijencollege met als voorwaarde dat de tweede CDA-wethouder iemand uit Aalten moest zijn, die geen jarenlange raadsvergadering mocht hebben. Smit zei zo'n kandidaat te kunnen leveren. Optie twee, de vier partijenvariant met D66, zou wat het CDA betreft pas aan de orde zijn als het CDA niet aan die voorwaarde had voldaan.

GB wilde alleen vier partijencollege
Alex Walter (Gemeentebelangen) vond echter dat vanaf het begin af aan duidelijk was geweest dat GB geen drie partijencollege met twee CDA-wethouders wilde. Hij verwees daarvoor naar het verslag van de informateur. Tegemoetkomingen van CDA en VVD om een deel van de wethouders parttime in te vullen waren niet voldoende. Voor GB was alleen een vier partijencollege met D66 bespreekbaar. VVD en CDA vonden D66 echter niet sterk genoeg als kandidaat. Vooral Alexander van der Graaff (D66) verbaasde zich over de gang van zaken. Hij vond het vreemd dat de formateurs Smit en Walter niet met zijn partij had gesproken, terwijl D66 goede wethouderkandidaten heeft.

Koerswijziging CDA en VVD
Nog verbaasder was Van der Graaff over de koerswijziging van CDA en VVD om nu in zee te gaan met de Progressieve Partij. Eerst wilden ze dat niet en noemden ze juist D66 als partner. Een college zonder de twee grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen (D66 en GB) vond hij moeilijk uit te leggen aan de kiezers, zeker nu er een variant met twee verliezers (CDA en PP) voor in de plaats komt. Daarin mist hij ook nog eens de politieke vernieuwing. Joop Wikkerink vond de nieuwe optie wel goed verdedigbaar. Centraal staat voor het nieuwe college immers het door de gehele raad vastgestelde raadsprogramma, dat de nieuwe wethouders moeten uitvoeren. Bovendien is het college dat nu wordt voorgesteld er één met een middenpartij en een rechter- en linkervleugel. Hij noemde het daarom een college met een breed politiek draagvlak. Aangezien zijn partij er aan mee wil doen, de partij die altijd het meest voor vernieuwing pleit, acht hij zo'n college ook goed in staat voor politieke vernieuwing te zorgen. Of het college bestaande uit CDA, VVD en PP er daadwerkelijk zal komen, zal binnenkort bekend zijn.

Meer berichten