De statushouders die de participatieverklaring kregen uitgereikt. Foto: PR
De statushouders die de participatieverklaring kregen uitgereikt. Foto: PR

Uitreiking participatieverklaringen aan statushouders

AALTEN - Op dinsdag 1 mei zijn in de raadzaal van het gemeentehuis in Aalten de participatieverklaringen uitgereikt aan statushouders die de participatieworkshop met goed resultaat hebben gevolgd. Burgemeester Anton Stapelkamp en wethouder Henk Wiltink vertelden in het kort wat de participatieverklaring inhoudt. Vervolgens werden de verklaringen uitgedeeld en door de statushouders ondertekend.

Voor statushouders die na 2015 in de gemeente Aalten zijn komen wonen, was het een verplichte workshop. In de workshop, die in Aalten werd verzorgd door Figulus Welzijn, worden op een interactieve manier de vier Nederlandse kernwaarden besproken: vrijheid, gelijkheid, participatie en solidariteit. Er is voor gekozen om ook noaberschap hieraan toe te voegen. Daarnaast wordt met mensen besproken wat de grootste verschillen zijn tussen hun cultuur en onze cultuur.

Meer berichten