Gezamenlijke bijeenkomst PCOB/KBO

AALTEN - Op donderdag 19 april van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur is de eerstvolgende bijeenkomst van de PCOB en KBO. Ditmaal is de organisatie in handen van de PCOB. De bijeenkomst in 't Noorden. Het thema is 'Mijn kwaliteit van leven'. Er wordt een presentatie verzorgd over dit thema en na de pauze kan men hierover in kleine groepen onder leiding van ervaren gespreksleiders met elkaar in gesprek gaan. Het zal vooral gaan om zorg en ondersteuning die bij iemand passen, en of die zorg beschikbaar is als dat nodig is en hoe men die zorg kan verkrijgen. Met passende oplossingen kunnen mensen zich beter staande houden, thuis, op hun werk, of in andere situaties. Ook is het gemakkelijker sociale contacten te onderhouden. Ook niet-leden van de betrokken seniorenverenigingen zijn van harte welkom.

Meer berichten