De eerste paal gaat de grond in. Foto: Frank Vinkenvleugel
De eerste paal gaat de grond in. Foto: Frank Vinkenvleugel

Eerste paal voor de beweegtuin de grond in

AALTEN - Onder een goedkeurend zonnetje werd op zaterdagmorgen aan de Slaadreef de eerste paal voor de negentig meter lange beukenhaag geslagen door wethouder Henk Rijks en Evert Bussink van Hacron Groen. Gerrit van Veen, onder andere fondsenwerver voor de Stichting Vrienden van Estinea, is blij dat er nu een daadwerkelijke aftrap van het project gerealiseerd is.

Door Iris Jansen

Van Veen: "Het is ongelooflijk hoeveel mensen en fondsen dit unieke project een warm hart toedragen. De laatste week zijn er nog twee hele mooie bedragen toegezegd door Stichting het Gehandicapte Kind en door het SFO Fonds. Er blijft nu nog een bedrag van 10.000 euro openstaan, dat we moeten binnenhalen. Daarom is het goed om dit project op deze manier nogmaals onder de aandacht te kunnen brengen. De voorstelling dat spelende kinderen temidden van mensen met een handicap samen van de buitenlucht kunnen genieten, maakt me heel blij. En dat is ook de grote wens van de bewoners van Estinea en hun familieleden en verzorgers. Naar buiten en ervaren dat je deel uitmaakt van de samenleving; kinderen horen lachen, mensen in de tuin bezig zien; wat een enorme verbreding van hun leefwereld levert dat op en wat een mooie indrukken nemen ze voor die dag mee. Dat we dat met zijn allen mogelijk kunnen maken, dat is toch geweldig!"

Van Veen legt uit dat ze in juni gaan beginnen met de inrichting van de beweegtuin. "Eerst moeten er enkele bouwwerkzaamheden op het terrein worden afgerond en dan beginnen we met de inrichting. Er komen speeltoestellen voor de kinderen tussen de beweegtoestellen in, zodat er echt sprake is van een direct contact. We willen ook basisscholen uitnodigen om hier te komen spelen. Met IKC De Bosmark uit Dinxperlo hebben we die afspraak al gemaakt. In de beweegtuin komen ook beweegtoestellen die mensen in een rolstoel de kans bieden om bijzondere ervaringen te beleven; een rolstoelschommel en een rolstoelcarrousel. Uiteraard moeten deze bijzondere toestellen aan alle veiligheidseisen voldoen, wat ook door de leveranciers gewaarborgd moet worden. De bewegingen die de mensen met een handicap kunnen en mogen maken worden zeer goed in de gaten gehouden door Estinea. Maar ook daarin kunnen grenzen worden verlegd. Zo staat dus iedereen voor een nieuwe uitdaging en zal het zeker nieuwe ervaringen en inzichten opleveren. Vanuit medisch oogpunt gezien ook een zeer interessant project."

Op het buitenterrein wordt er ook een mogelijkheid gecreëerd voor rolstoelgebruikers om mee te kunnen doen met het tuinwerk. "Er komen werktafels die geschikt zijn voor mensen met een rolstoel. Ze kunnen heerlijk met aarde en potjes bezig zijn. Plantjes spenen, inzaaien, noem maar op. Belangrijk dat deze mensen ook lekker in de aarde kunnen wroeten en geur, kleur en diverse materialen kunnen ervaren. Ik denk dat veel mensen hier enorm veel plezier aan beleven. We hopen in november dit jaar klaar te zijn met de inrichting en aanplant van de beweegtuin, zodat het volgend voorjaar in gebruik kan worden genomen. Intussen kan iedereen de vorderingen op de voet volgen. We willen binnen en buiten ook wat meer met elkaar gaan verbinden zodat de overgang vanzelfsprekend gaat worden."

"Dat dit mooie project kan worden uitgevoerd is zeker voor een groot deel te danken aan de fondsen die hun ondersteuning hebben toegezegd. Ik vind het heel belangrijk om een goed contact te onderhouden met fondsen, want samen sta je sterk en je kan ook ervaringen uitwisselen. Geld is belangrijk, maar een bijdrage in natura is net zo belangrijk. En natuurlijk samenwerken; met samenwerken kom je zoveel verder. Naast de betrokkenheid van vele vrijwilligers, andere instellingen, Schaersvoorde en Hacron Groen zijn we ook heel blij met de ondersteuning van de gemeente Aalten. Dat wethouder Rijks hier op zijn vrije dag aanwezig is, betekent toch wel wat."

Gerrit van Veen, wil graag nog een persoonlijke noot toevoegen: "Ik ben heel blij dat we zover gekomen zijn met dit geweldige project! Ik maak dan ook van deze gelegenheid gebruik om een persoonlijke wens te uiten. Op 1 maart was ik veertig jaar in dienst van Estinea. Mijn cadeauwens was een cheque om te besteden voor de aankoop van tuingereedschap voor de beweegtuin. Het zou geweldig zijn wanneer er een bedrijf of gulle gever komt, die deze cheque zou willen aanvullen. Ze kunnen mij daarvoor altijd bellen op mijn telefoonnummer 06-16521495."

Meer berichten