Lezers schrijven / Biodiversiteit

Help ons aan biodiversiteit

Ik ben van boerenafkomst, zowel van moeders als van vaders kant en geboren in de Achterhoek. Nu woon ik, samen met mijn man, sinds acht jaar weer in deze streek, in Aalten. Vooral de wens om weer met meer ruimte en tussen het groen te wonen trok mij terug. In het buitengebied 't Klooster vonden we ons huis. De regels van het buurtmaken kende ik al wel een beetje van mijn ouders. Het werd gewaardeerd dat we ons aan de plaatselijke tradities hielden. De buren waren vriendelijk en hebben ons op weg geholpen.
Al snel kwamen we in aanraking met 'Stichting PAN'. Via hen zijn we aan prachtige bosplantsoen-aanplant en hoogstamfruitbomen gekomen. Onze kleine siertuin werd daarom flink uitgebreid en er ontstond een leuk biodivers stukje grond tussen de weilanden.
Sinds we hier wonen heb ik helaas ook steeds meer stukjes natuur zien verdwijnen. De omgeving werd steeds kaler en kaler. Toen het Akkerrandenproject op mijn pad kwam, heb ik me al snel aangemeld als vrijwilliger. Niet alleen in 't Klooster maar in de hele gemeente Aalten heb ik al geprobeerd mensen enthousiast te maken om hieraan deel te nemen. Vooral de voorlichtingsdagen op de basisscholen waren succesvol. De kinderen reageerden enthousiast en wilden graag meehelpen stukjes in te zaaien met wilde bloemenzaad.
We voerden ook gesprekken met agrariërs en andere grondbezitters. Ons werd verteld dat iedere centimeter agrarische grond geld oplevert. De subsidies die hiervoor verleend worden, bepalen een deel van het inkomen van de agrarische ondernemer. De grondoppervlakte wordt jaarlijks vanuit de lucht gefotografeerd en daarna berekend. Iedere plas, boom of struik op deze grond wordt in mindering gebracht op de subsidie! Het werd ons duidelijk gemaakt dat deze methode het wegsnoeien van struiken en het kappen van bomen enorm stimuleert. Nu snapten we ook waarom zo weinig agrariërs aan het Akkerrandenproject meedoen. En als ze al meedoen dan vaak met zulke kleine stukjes grond …..
Ik was de weg even helemaal kwijt. Aan de ene kant worden projecten om biodiversiteit te bevorderen door de overheid gestimuleerd. Ook de gemeente Aalten doet dat. Aan de andere kant zijn er regels waardoor dit weer wordt ontmoedigd. Wie bedenkt er nou zoiets belachelijks? Vast geen mensen die fietsend of wandelend door de Achterhoek trekken. Het zijn vast ook geen personen die het belang inzien van een gezonde en natuurvriendelijke omgeving.
In de toekomst hoop ik dat vrijkomende weilanden en landbouwgronden gekocht worden door burgers die de natuur een warm hart toedragen. Ook zou het fijn zijn als de agrariërs een goede boterham gingen verdienen met het natuur- en diervriendelijk beheren van hun gronden. Dan wordt de Achterhoek weer een gezonde en biodiverse streek waarin kinderen en kleinkinderen zorgeloos kunnen opgroeien.


Inge Teunissen

Meer berichten