Raadsbrede steun voor motie over Kinderpardon

AALTEN – Ook de gemeenteraad van Aalten heeft in de afgelopen jaren zo nu en dan de steun uitgesproken voor kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers, die al helemaal ingeburgerd waren in de Aaltense gemeenschap. Er werd dan een verzoek aan de verantwoordelijk staatssecretaris gedaan om zijn bevoegdheid te gebruiken om vanwege bijzondere omstandigheden alsnog een verblijfsvergunning te geven. Voor meer dan vijf jaar in Nederland verblijvende kinderen van vluchtelingen was er door de Tweede kamer in 2012 al een Kinderpardon ingesteld. De criteria hiervoor blijken echter te streng te worden toegepast, zodat er zelden een kind voor in aanmerking komt. Daarom steunde de gemeenteraad raadsbreed een motie om hier soepeler mee om te gaan.

Door Bernhard Harfsterkamp

Meewerkcriterium versoepelen
Ook de Tweede Kamer had vorig jaar al geconstateerd dat het Kinderpardon niet goed werkte. Probleem is vooral het zogenaamde 'meewerkcriterium'. Gezinnen en hun kinderen moeten dan als ze een beroep doen op het Kinderpardon aangeven mee te willen werken aan terugkeer naar het land waar ze vandaan komen, als het verzoek wordt afgewezen. In de praktijk wordt dit criterium zo streng uitgelegd dat bijna niemand meer voldoet. Daarom nam de ChristenUnie (CU) het initiatief tot een motie om het 'meewerkcriterium' minder strikt na te leven. Die werd met een meerderheid aangenomen, maar bij de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet, waarvan ook de CU deel uit maakt, is het Kinderpardon gesneuveld.

Met vele gemeenten meer kans
Joop Wikkerink van de Progressieve Partij, die samen met de Aaltense CU de motie indiende, vertelde dat er nu een poging gedaan wordt om die motie vanuit de gemeenten te ondersteunen. "Ook in onze gemeente wonen deze kinderen, die hier allang geworteld zijn." In heel Nederland zijn het er ongeveer vierhonderd. "Die kinderen hebben in het land van hun ouders niets te zoeken." Wikkerink denkt dat als zoveel mogelijk gemeenten deze motie steunen de verantwoordelijk staatssecretaris op andere gedachten gebracht kan worden. Hij hoopte op een unanieme raad. In het voortraject van de raadsvergadering hadden HMV, Gemeentebelangen en PvdA al aangegeven de motie de steunen. In de raad zeiden ook VVD en CDA het er mee eens te zijn. Martin Veldhuizen van de VVD zei weliswaar dat de gemeente er niet overgaat, maar omdat zijn partij al eerder ingestemd had met een soortgelijk voorstel deed de VVD dat nu ook. Zelma van Alstede van het CDA zei dat ze eerst bevestigd wilde zien of meer gemeenten deze motie gingen steunen. Daar was ze inmiddels van overtuigd. "Met vele gemeentes maak je meer kans."

Meer berichten