Kerkbalans: 'Geef voor je kerk'

Illustratie: PR
Illustratie: PR

AALTEN/BREDEVOORT - Het thema voor de landelijke actie Kerkbalans is dit jaar Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen. Van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari halen 40.000 vrijwilligers van 2000 kerken in het hele land geld voor hun plaatselijke kerk op. Ook in Aalten en Bredevoort gaan in deze periode vrijwilligers langs bij de leden.

De organisatoren van de Protestantse Gemeente Aalten zeggen: "Als kerk staan we in een eeuwenlange traditie. Wat de eeuwen door als waardevol en kostbaar is gebleken en aan ons is overgeleverd willen wij zorgvuldig bewaren om het op onze beurt aan de komende generaties door te geven. Tegelijk willen wij werken aan een voortdurende vernieuwing van onze kerk. Zo zijn we naast de 'gewone' diensten, een aantal jaren geleden ook begonnen met de Regenboogdiensten waarin veel ruimte is voor creativiteit en nieuwe vormen, ook op muzikaal gebied. Wij willen een kerk zijn voor alle leeftijdsgroepen, voor jong en oud. Daarom blijven wij ons inzetten zowel voor het ouderenpastoraat, als voor het jeugdwerk, om zo iedereen een plek te geven in ons samen-kerk-zijn. Daarnaast zijn er twee nieuwe werkgroepen ingesteld: de Krux, die zich vooral richt op de jongere middengroep en IXI die zich vooral richt op de oudere middengroep. Beide werkgroepen willen activiteiten ontwikkelen die weliswaar gericht zijn op een bepaalde doelgroep, maar waarbij alle belangstellenden van harte welkom zijn. Naast de 'gewone' activiteiten organiseren we als kerk ook zogenaamde 'events'. Dat zijn grootschalige gebeurtenissen die af en toe gehouden worden. In het voorjaar komt bijvoorbeeld de musical Jesus Christ Superstar naar Aalten. En er is een Top 2000-dienst.

De organisatoren van de actie in Bredevoort vertellen: "Als protestantse kerk in Bredevoort willen we door onze activiteiten nieuwe vormen van zingeving en geloof laten zien naast de oude. Zo geven wij en delen wij met u en vele anderen wat ons geloof ons biedt. Om kerk te kunnen zijn en u en vele anderen welkom te kunnen heten in de kerk en bij de activiteiten is er wel geld nodig. In 2017 is er tijdens de actie Kerkbalans ruim 73.000 euro opgehaald voor de kerk, de solidariteitskas en de paascollecte. Een erg mooi resultaat waar we dankbaar voor mogen zijn en dat ons bemoedigt en inspireert om samen kerk te zijn. De cijfers laten over het jaar 2016 een positief resultaat zien. Dit mooie resultaat is mede te danken aan de inzet van veel vrijwilligers, het al enkele jaren geleden ingezette beleid om kritisch te zijn op de uitgaven en te bezuinigen daar waar het kan. De begroting voor 2018 laat zien dat de bijdragen die binnenkomen tijdens de actie Kerkbalans onmisbaar zijn. Inkomsten uit pachtgelden, verhuur van de prachtige accommodatie en renteopbrengsten vormen slechts een deel van de baten. Daarom doen wij ieder jaar een beroep op al onze gemeenteleden om financieel bij te dragen aan de instandhouding van de kerk."

reageer als eerste
Meer berichten