Een onverharde weg in Dale. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Een onverharde weg in Dale. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Meerderheid aanwonenden wil zandwegen niet verharden

Gemeente stuurde enquête naar direct betrokkenen

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – De onderhoudstoestand van de zandwegen in de gemeente is in de afgelopen jaren met enige regelmaat onderwerp van gesprek geweest. CDA en HMV hebben enkele keren vragen hierover gesteld. Dat leidde in 2015 tot vijf proefvakken langs de Hollenberg en Grevinkweg, waarbij verschillende onderhoudsmethoden werden uitgeprobeerd. In november 2017 werd een enquête naar 188 aanwonenden van de zandwegen gestuurd. Een meerderheid gaf aan tegen de verharding van deze onverharde wegen te zijn, blijkt uit de raadsmededeling die op 4 januari naar de gemeenteraad is gestuurd.

Versterken charme
In de gemeente Aalten is er 65 kilometer zandweg. Deze wegen 'die al eeuwen oud zijn, zijn belangrijke verbindingswegen en hebben een grote cultuurhistorische waarde vanwege de historische verbondenheid met de dorpen buurtschappen en het landschap in onze gemeente', schrijven burgemeester en wethouders aan de raad. B en W wijst er ook op dat de zandwegen bijdragen aan de belevingswaarde van het landschap en de geschiedenis ervan. Daardoor zijn ze belangrijk voor de toeristen. De charme van fietsen in het buitengebied wordt versterkt door de afwisseling. De fietser gaat over verharde wegen en zandwegen, komt door de kernen en fietst over smalle paadjes tussen de akkers en weilanden. Dat zijn genoegen redenen om zuinig te zijn op de zandwegen.

Steeds weer vragen
Uit de evaluatie van de proefvlakken langs de Hollenberg en de Grevinkweg bleek dat de methode met het middel Graustabiel, een vorm van halfverharding, het beste voldeed, al was deze ook geen afdoende oplossing voor zaken als stofoverlast en het voorkomen van gaten en kuilen in de weg. Toepassen van Graustabiel voor alle kilometers onverharde weg wordt begroot op 3.900.000 euro. Een besluit werd hier echter nog niet over genomen, zodat er toch weer vragen kwamen over de onderhoudstoestand en het eventueel verharden van de zandwegen. Om "het een en ander beter in kaart te brengen" is daarom een enquête uitgevoerd.

Onderhoudstoestand verbeteren
Van de 188 bewoners aan de zandwegen stuurden er 145 het enquêteformulier terug. B en W vindt deze respons groot genoeg om te spreken van een representatief onderzoek. Zes formulieren waren onvolledig ingevuld en zijn niet meegenomen in de analyse van de antwoorden. Uit de 139 'geldige' formulieren blijkt dat 91 bewoners de onverharde weg wensen te behouden, ondanks dat een meerderheid wel overlast van de oneffenheden in de wegen ervaart. Stof- en modderoverlast wordt door duidelijk minder bewoners als overlast ervaren. Het beeld per zandweg verschilt wel. Van zes wegen met slechts enkele aanwonenden is de meerderheid wel voor verharding. B en W ervaart de uitkomsten van de enquête als een steun voor het beleid om de zandwegen niet te verharden. Wel wordt er een duidelijke wens geconstateerd om de onderhoudstoestand te verbeteren. B en W beveelt de gemeenteraad aan daarvoor het jaarlijkse budget van 25.000 euro te verhogen met 20.000 euro. Weersomstandigheden kunnen echter zo nu en dan meer kosten veroorzaken.

reageer als eerste
Meer berichten