'Recht door Zee' thema van Week van gebed

AALTEN - Het Beraad van kerken Aalten (RKK, PKN, CGG, ECG en Meiberggemeente) nodigt een ieder uit voor een korte bezinningsbijeenkomst in het teken van ontmoeting, op donderdagavond 25 januari om 20.00 uur. Dit keer is men te gast bij de Meiberggemeente, Meiberg 23-1 (inrit tussen twee woningen). Op zondag 28 januari is er een oecumenische gebedsdienst om 9.30 uur in de rk Sint Helenakerk aan de Dijkstraat. In deze viering gaan voor dominee Zeldenrijk, pastor Droste en mevrouw Van Netten. Na afloop is er samenzijn met koffie en de handtekeningenactie voor Amnesty.

Dit keer hebben de gezamenlijke kerken uit de Cariben het thema aangereikt. De christenen van de Cariben herkennen zich in het verhaal over de bevrijding van het volk Israël uit hun slavernijbestaan in Egypte en in het lied van overwinning dat Mozes en Mirjam zongen (Exodus 15). Zo zingen ze in de Cariben: "De rechterhand van God bezaait heel ons land: zaden van vrijheid, liefde, hoop". Vanuit deze hoop werken de kerken er samen om kwetsbare mensen hulp te verlenen.

Meer berichten