Anton Stapelkamp wacht lachend tot Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, zijn installatie met een handtekening heeft bekrachtigd. Foto: Leo van der Linde
Anton Stapelkamp wacht lachend tot Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, zijn installatie met een handtekening heeft bekrachtigd. Foto: Leo van der Linde

Anton Stapelkamp is eindelijk in Aalten aangekomen

Nieuwe burgemeester zegt volmondig ja tegen zijn nieuwe gemeente

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Op vrijdag 22 december ongeveer om 15.30 uur is Anton Stapelkamp door commissaris van de koning Clemens Cornielje geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van de gemeente Aalten-Dinxperlo, zoals de commissaris die aanduidde. Stapelkamp werd hartelijk ontvangen door de wethouders, de raadsleden, het ambtelijk apparaat en door de andere aanwezigen. De nieuwe burgemeester was blij, dat hij eindelijk in Aalten was aangekomen. Hij wil zijn beste krachten aan de gemeente geven en een gemakkelijk benaderbaar burgervader zijn.

Zeg maar ja tegen het leven
"Frater Venantius, wie kent hem nog?" Zo begon Stapelkamp zijn toespraak aan het einde van de bijeenkomst. Een aanzienlijk deel van de aanwezigen in ieder geval. Voor de jongere mensen vertelde hij voor de zekerheid dat het een zingende frater was, die was bedacht door Wim Sonneveld. "Zeg maar ja tegen het leven", zingt de frater herhaaldelijk, waarna hij in het refrein besluit met "anders zegt het leven nog nee". "Het is vrolijk levenslied", zei de nieuwe burgemeester. Dat past bij hem, omdat hij een opgeruimd mens is en een zondagskind, hoewel hij op donderdag is geboren. Dat hij niet te klagen heeft over zijn leven, betekent overigens niet dat hij geen oog heeft voor de mensen, die minder geluk hebben gehad. "Velen hebben het niet zo gemakkelijk gehad als ik."

Ja tegen Aalten
"Eindelijk ben ik dan hier. Vijf jaar heb ik naar dit moment toegeleefd." In de gemeente Kapelle, waar Stapelkamp hiervoor burgemeester was, had hij zich afgevraagd of hij daar zou blijven of dat hij een nieuwe uitdaging elders wilde. Dat hij burgemeester wilde blijven was voor hem inmiddels al duidelijk. En dat het liefst in Aalten. "De liefde voor Aalten is mij met de paplepel ingegoten." Hij verwees naar zijn familiegeschiedenis en dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog een veilige plek voor zijn vader en oom was geweest. "In september 2016 was het dan eindelijk zover dat burgemeester Berghoef bekend maakte dat hij stopte." Stapelkamp schetste daarna de periode van solliciteren, gesprekken voeren met de vertrouwenscommissie en de commissaris van de koning. Hij had telkens een goed gevoel over de gevoerde gesprekken, maar het was toch een spannende tijd. "Het was feest toen Martin Veldhuizen belde dat ik zou worden voorgedragen. Het ja tegen het leven, werd een ja tegen Aalten."

Geen voorstander van opschaling
De nieuwe burgemeester benadrukte dat hij geen eigen politieke agenda heeft. Hij wil het algemeen belang dienen en de gemeenteraad ondersteunen en stimuleren. "De raad stelt de kaders en controleert Burgemeester en wethouders. Maar de raad moet ook vertrouwen geven." Als burgemeester beschouwt hij zichzelf als een onafhankelijk bewindvoerder, die toe ziet op goede verhoudingen en samenwerking. Ook met de andere gemeenten in de Achterhoek. Hij is geen voorstander van opschaling, omdat in een grotere gemeente een goede relatie met de burger lastiger is. Bij de samenwerking met de andere gemeenten moet je echter niet al te benauwd zijn. "Gun elkaar ook het een en ander." Hetzelfde geldt voor samenwerking met de Duitse buurgemeenten.

Droom verwezenlijken
Anton Stapelkamp wil als burgemeester de bestuurlijke integriteit bevorderen. "Dat is een opdracht voor ons allen. Goede integriteit is de basis voor het vertrouwen van de burger in de democratie. Daarom moeten ook de raad en B en W altijd integer zijn. Daar past geen 'jao, jao' bij." De nieuwe burgemeester wil het boegbeeld van Aalten zijn en de belangen van de gemeente goed behartigen. Als burgervader zal hij ook zijn zachte kant tonen. Zijn ja voor Aalten, is overigens geen nee tegen Kapelle. "Ik heb daar mooie jaren gehad en heb moeite om ons daar van los te scheuren." Hij bedankte tenslotte zijn vrouw, die hem toch weer wilde volgen bij een nieuwe stap in zijn carrière, waarbij hij zijn droom kan verwezenlijken.

Meer berichten