Kerstbridgedrive bij De Hofnar

AALTEN - Op donderdagavond 14 december organiseert de Aaltense Bridge Club een open Kerstbridgedrive. Deze activiteit vindt plaats in evenementencentrum De Hofnar aan de Polstraat 7 in Aalten. De avond begint om 19.30 uur, maar het verzoek vanuit de organisatie is om als deelnemer uiterlijk om 19.15 uur aanwezig te zijn in verband met het ophalen van de loopbriefjes.

Deze bridgedrive is geschikt voor bridgers van alle niveaus omdat de paren aan de hand van hun speelsterkte in lijnen worden ingedeeld. Dus ook beginnende bridgers zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jacqueline Voordouw via 06-48864998 of jcmvoordouw@hotmail.com. Voor de drie hoogst geëindigde paren in elke lijn zijn er aantrekkelijke prijzen, terwijl alle niet-prijswinnaars een leuke attentie ontvangen. Meesterpunten volgens NBB-regels. De kosten bedragen 17,00 euro per paar.

Meer berichten