Wethouder Kok heeft de voordracht overhandigd aan Frans ter Bogt en Herman Simmelink. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Wethouder Kok heeft de voordracht overhandigd aan Frans ter Bogt en Herman Simmelink. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Samen succesvol voor de patrijs

Trekkers Ter Bogt en Simmelink voorgedragen voor landelijke prijs

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Het meest gebruikte woord tijdens een bijeenkomst in Barlo, nabij een van de akkerranden waarvan de patrijs zo profiteert, was 'samen'. Frans ter Bogt en Herman Simmelink kregen veel waardering voor hun inzet voor de patrijs. Daardoor nam het aantal patrijzen in Barlo en Dale weer toe. De gemeente Aalten heeft de heren voorgedragen voor de Gouden Mispel, een prijs van de Vereniging Nederlands Cultuurschap. Wethouder Ted Kok verwacht dat Ter Bogt en Simmelink de prijs in december zullen winnen. De genomineerden benadrukten dat zij het vooral samen deden met alle betrokken boeren, vrijwilligers en de gemeente.

Prijs voor bescherming cultuurlandschap
De Gouden Mispel wordt uitgereikt 'aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap'. De patrijs is een karakteristieke vogel van dat cultuurlandschap. In het kleinschalige Oost-Achterhoekse landschap met graanakkers, kruidenrijke bermen, ruige overhoekjes, perceelsloten met zomen vol bloemen en houtwallen was de patrijs ooit heel gewoon. Zelfs zo gewoon, dat die ook op boerenerven verbleef, waardoor de vogel regelmatig in de kookpot belandde zonder dat dit grote nadelige effecten had op het aantal exemplaren.

Patrijs was bijna verdwenen
Ter Bogt en Simmelink begonnen in 2013 met hun patrijzenactiviteiten. In Barlo, in een gebied van twaalf vierkante kilometer, waren er nog maar drie paartjes over. De eerste akkerranden leidden er toe dat het aantal meteen al steeg tot vijftien. In 2016 was het aantal echtparen patrijs gestegen tot 42. Het getal voor 2017 is nog niet exact bekend, maar de verwachting is dat het er voor het eerst iets minder zullen zijn. "We hadden dit jaar veel last van predatie van de vos", vertelde Herman Simmelink. Het aantal succesvolle broedsels wisselt ook nog wel per jaar. Kou en nattigheid tijdens de broedtijd maakt de jonge patrijzen kwetsbaar. Maar de grote lijn blijft een stijgende.

Veel belangstelling
Het succes van project is niet onopgemerkt gebleven. Simmelink en ter Bogt zijn ambassadeurs van de patrijs geworden. Regelmatig leiden ze belangstellenden rond langs de akkerranden in Barlo. Die komen niet alleen uit Nederland, maar zelfs uit Duitsland. Ze trekken ook vaak het land in om alles te vertellen over het patrijzenproject. Vrijdagmiddag in Barlo gaven ze een verkorte presentatie. "Normaal gesproken doen we er twee keer drie kwartier over", zei Simmelink. Het kostte dan ook zichtbaar moeite om het verhaal in ruim een half uur te moeten samenvatten. Over hun project is immers steeds meer te vertellen.

Ook andere dieren en de mens profiteren
Vijf jaar akkerranden regelen voor de patrijs, dit jaar is er veertien hectare ingezaaid verdeeld over 100 randen, levert steeds meer ervaring op. De akkerranden worden niet meer elk voorjaar geheel opnieuw ingezaaid. Een deel van de oude rand blijft staan en daarnaast wordt een nieuwe strook ingezaaid. Dit is het beste gebleken voor de patrijs en al die andere dieren die profiteren van de akkerranden. Ook vinden bewoners en bezoekers van de gemeente Aalten het aardig om de route langs de randen te fietsen. Daarom nam de gemeente het initiatief Ter Bogt en Simmelink voor te dragen voor de Gouden Mispel. "Ik hoop dat ze de prijs winnen", zei wethouder Kok, "en dan vieren we het met elkaar." Om de voordracht te ondersteunen heeft de gemeente die in een bijzonder jasje gestoken. Het lijkt op een kalender met vele fraaie foto's van vooral Jan Stronks. In plaats van de dagen van de maand zijn echter per bladzijde telkens in het kort onderdelen van de succesvolle patrijzenactiviteiten beschreven. Op 14 december is bekend of Simmelink en Ter Bogt de prijs hebben gewonnen.

reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221749&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=aaltensnieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=709,712" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>