Hoge Veld anno 2017. Foto: Leo van der Linde
Hoge Veld anno 2017. Foto: Leo van der Linde

Sloop Hoge Veld, asbestverwijdering complexe zaak

AALTEN - Het voormalige woonzorgcentrum 't Hoge Veld Aalten staat al ruim vier jaar leeg. Langer dan de bedoeling is. Wethouder Ted Kok deed jaren geleden al de uitspraak dat hij met dit pand 'niet de winter' in wil gaan.

Door Leo van der Linde

Inmiddels zijn er al drie winters voorbij en de omgeving wordt er niet fraaier op. De omwonenden in de omgeving worden echter goed op de hoogte gehouden van de plannen en men heeft wat tegenslag.

Eerst waren het de vleermuizen die hun intrek hadden genomen in het leegstaande pand. Dit is een beschermde diersoort en die kun en mag je er niet zomaar uitjagen. Deze dieren zijn inmiddels uit het pand vertrokken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 't Hoge Veld wordt gesloopt en vervangen door nieuwe woningen, waarin het parkachtig wonen centraal staat. Hierbij heeft men oog voor de groene omgeving en participatie van de wijkbewoners. Het plan wordt ontwikkeld door Trigonium Vastgoed Ontwikkeling (TVO).

De manier waarop de gebouwen gesloopt zullen worden, is in grote lijnen al uitgewerkt. In het gebouw zijn echter asbesthoudende materialen verwerkt en de verwijdering daarvan moet zeer voorzichtig gebeuren. Er is nauw overleg met specialistische bedrijven om de asbest te verwijderen zonder dat het risico's oplevert voor de gezondheid en veiligheid. Dit is een complex werk, waarbij de regelgeving strak gevolgd moet worden en het vraagt meer tijd en aandacht dan vooraf was voorzien.

Er wordt intussen hard gewerkt aan de laatste aspecten van de sanering en het saneringsplan, zodat er na de zomervakantie een begin kan worden gemaakt met de contractvorming met het sloopbedrijf. Men is inmiddels bezig met de voorbereiding betreffende de aanpassing van de ondergrondse infrastructuur. Electricitetiskabels, gas- en waterleidingen en riolering worden voor een groot deel aangepast en moeten worden verlegd. De voorbereiding van deze werkzaamheden is inmiddels gestart, omdat een deel van het werk voorafgaande aan de sloop van de bestaande bebouwing plaats moet vinden.

Met de direct omwonenden is inmiddels gesproken over het schetsontwerp van de Openbare Ruime. Er zijn vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en suggesties meegegeven aan het ontwikkelteam en de gemeente Aalten. Extra aandacht vraagt de bomensingel, de houtwal langs de Varsseveldsestraatweg. De gemeente is in overleg met aanwonenden over de overdracht van deze bomensingel. Hierover lopen nog gesprekken.

Er is inmiddels een voorlopig ontwerp voor de te realiseren van de woningen gereed. De Welstandscommissie heeft de woningen en de ontwerpen ongewijzigd goedgekeurd. Eén van de omwonenden is blij dat er wat staat te gebeuren, maar heeft het idee dat men nog wel twee winters tegen het gebouw aan moet kijken: "De omgeving rond 't Hoge Veld wordt er helaas niet fraaier op, er is flinke wildgroei. Om de goede wil te tonen zou men de snoeischaar snel ter hand moeten nemen. Dan toont men de wil dat men wat gaat doen."

3 reacties
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221749&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=aaltensnieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=709,712" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>