Schaersvoorde leerlingen testen hun kennis van de democratie. Foto: Joost van de Nadort
Schaersvoorde leerlingen testen hun kennis van de democratie. Foto: Joost van de Nadort

Leerlingen Schaersvoorde testen kennis van democratie

AALTEN - In de week van maandag 19 tot en met vrijdag 23 juni zijn leerlingen van het Christelijk College Schaersvoorde uitgenodigd door de gemeente om een bezoek te brengen aan de 'democratiefabriek' die staat opgesteld in het gemeentehuis aan de Markt. De leerlingen worden per klas ontvangen. De 'democratiefabriek' is een interactieve tentoonstelling over democratie, vrijheid en vrede voor jongeren tussen de tien en achttien jaar en hun opvoeders. Het is een initiatief van de Stichting Vredeseducatie in Utrecht.

Door Joost van de Nadort

Op woensdag 21 juni was een HAVO klas aan de beurt. De leerlingen werden ontvangen in de raadszaal en welkom geheten door wethouder Henk Wiltink. Wiltink legt de leerlingen uit wat de gemeente zoal doet en waar informatie over de gemeente te vinden is. Hij zegt te hopen dat de leerlingen een leuke en ook leerzame ochtend hebben. Hij sluit af met de woorden: "Je kunt wel zeggen: 'ik heb niet zoveel met de gemeente', maar realiseer je wel dat de gemeente zich wel met jou bemoeit, dus schroom niet om je ook met de gemeente te bemoeien."

Stellingen
Na de inleidende woorden van Wiltink nemen Hannie Noorman, raadslid voor de Christen Unie en Jos Wessels, fractievoorzitter van de CDA fractie, het stokje over. Aan de hand van een aantal stellingen wordt de kennis van de leerlingen over de gemeente en de democratie getest. De stellingen gaan ondermeer over het aantal raadsleden, de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor jeugdzorg, het aantal poststukken dat de gemeente Aalten ontvangt en de vraag wie nu eigenlijk de 'baas' is in de gemeente.

Democratiefabriek
Daarna mogen de leerlingen zelf aan de slag. De tentoonstelling bestaat uit een aantal opstellingen waar de leerlingen op een speelse manier antwoord moeten geven op vragen. Er worden bijvoorbeeld vragen gesteld over pesten, vrijheid van meningsuiting en wat je ergst zou vinden wanneer je je vrijheid kwijt zou raken. De leerlingen moesten in tweetallen de vragen beantwoorden. De beantwoording van vragen kwam in veel gevallen pas na veel onderlinge discussie tot stand. Een aantal raadsleden was aanwezig om eventuele vragen van de leerlingen te beantwoorden.

Meer berichten