Foto: GinoPress
Foto: GinoPress

Opruimen mest in Aalten vordert

Provincie start onderzoek naar oorzaak

BREDEVOORT - Op vrijdag 24 februari scheurde een mestsilo bij het landbouwbedrijf van de familie Meerdink aan de Hoeninkdijk in Aalten. Hierdoor stroomde er zo'n 3000 kuub mest over het land van de eigenaar en nabij gelegen grond en in beken. Door dit incident zijn een aantal overtredingen ontstaan. De provincie heeft de eigenaar een vooraankondiging gestuurd van lasten onder dwangsom zodat aan de milieuovertredingen binnen een bepaalde termijn een einde komt. Daarnaast laat de provincie onderzoek doen naar de oorzaak van het incident en de effecten op de bodem.

Overtredingen
De overtredingen zijn een gevolg van het scheuren van de silo. Een overtreding is bijvoorbeeld dat de overgebleven mest in de silo niet afgedekt is. Ook het opruimen van asbest (uit een schuur die schade heeft geleden) moet zo snel mogelijk gebeuren en onder bepaalde voorwaarden. De provincie stelt een termijn voor het opruimen van zowel de mest als het asbest. Als de eigenaar hier niet aan voldoet, kan er een geldboete worden opgelegd. De eigenaar kan via een zienswijze reageren op de vooraankondiging.

Onderzoeken
De provincie wil duidelijkheid over de oorzaak van het incident en de gevolgen voor de bodemkwaliteit. Een onafhankelijk bureau gaat de oorzaak onderzoeken, een gespecialiseerd bureau gaat het effect van zoveel mest op de bodemkwaliteit onderzoeken in de omgeving van het perceel van de eigenaar. Dit betreft vooral een onderzoek naar stikstof, fosfaten, nitristaaten en zware metalen in de bodem.

Waterschap
Het Waterschap ziet toe op de kwaliteit van het water. Zuurstofconcentraties die de afgelopen dagen gemeten zijn, geven geen reden tot bezorgdheid. Het Waterschap heeft na een aantal metingen besloten het traject goed in de gaten te houden tijdens reguliere rondes.

Vergunningen
Het bedrijf beschikte over een milieuvergunning voor drie silo's, wel voor een andere locatie op het perceel en voor de opslag van digestaat in plaats van mest. De milieuvergunning moest hiertoe dan ook gewijzigd worden. De procedure hiervoor was nog niet helemaal afgerond. Onderzocht wordt of dit consequenties heeft. De vergunningen die te maken hebben met het houden van de dieren zijn in orde.

Opruimen
De eigenaar is volop bezig met opruimen. Naar verwachting duurt het opruimen nog zeker een maand. De Omgevingsdienst Achterhoek ziet toe op de opruimwerkzaamheden.Deze dienst verzorgt ook de coördinatie namens de Provincie Gelderland als bevoegd gezag. Waterschap, gemeente en provincie hebben nog steeds nauw contact met elkaar over de calamiteit en de effecten hiervan op de omgeving.

Meer berichten