Foto: Achterhoek Nieuws bv (stock)
Foto: Achterhoek Nieuws bv (stock)

Aanleg glasvezel buitengebied opnieuw vertraagd

AALTEN - Op woensdag 30 november is wethouder Gerard Nijland door de directie van Communications and Infrastructure Fund (CIF), de investeringsmaatschappij die de aanleg van het glasvezel netwerk in het buitengebied van Aalten wil realiseren, op de hoogte gesteld van het feit dat CIF niet verder gaat met de vraagbundeling in de Achterhoek. Reden hiervoor is dat uit eerdere projecten in onder meer Winterswijk en Berkelland is gebleken dat de realisatiekosten hoger liggen dan geraamd en dat CIF de aanleg niet kan realiseren voor het aanbod dat in het verleden is gedaan.

Door Joost van de Nadort

De praktijk leert CIF dat tijdens de aanleg van glasvezel meer hindernissen moeten worden genomen dan aanvankelijk werd gedacht. Er is sprake van waterwegen, spoorwegen en bomen die in de weg staan. Daardoor vallen de kosten hoger uit dan verwacht en is de vastrechtvergoeding van 9,95 euro per maand te laag. CIF heeft aangegeven dat zij voor dit bedrag de kosten niet binnen een voor hen realistische termijn kunnen terug verdienen. Hoewel in eerste instantie leek alsof CIF de handen van het project wil aftrekken, blijkt dat het bedrijf nog altijd de wens heeft glasvezel in het buitengebied van de Achterhoek aan te leggen. Zij hebben echter meer tijd nodig en zullen marktonderzoek uitvoeren en daarna met een nieuw voorstel komen. Eind januari 2017 moeten de resultaten van het marktonderzoek bekend zijn.

Onaangenaam verrast
Wethouder Gerard Nijland: "Ik heb op dinsdag 29 november nog overleg gehad met de directie van CIF. Tijdens dit overleg heeft CIF geen enkel signaal afgegeven dat duidde op de genoemde ontwikkelingen. Op woensdag 30 november ben ik door de directie van CIF telefonisch op de hoogte gesteld van deze problematiek. Ik was onaangenaam verrast. Ik kan mij voorstellen dat de Werkgroep Breedband Buitengebied Aalten (WBBA) teleurgesteld is en haar onvrede uit. We zullen binnenkort om de tafel gaan zitten met de WBBA en de ambassadeurs om de taken en rollen nog een keer duidelijk te bespreken. Ook zal met de regiobestuurders gekeken worden naar alternatieven en scenario's om te kunnen anticiperen op eventueel ongewenste ontwikkelingen."

Nieuw voorstel
CIF heeft woensdag 25 januari gereserveerd om een nieuw voorstel met de regio gemeenten te bespreken. Nijland: "Een scenario is dat CIF een eenmalige bijdrage per adres zal vragen of een hogere maandelijkse bijdrage of beide." De regiogemeenten hebben er bij CIF op aangedrongen om met één regionaal bindend aanbod te komen.

Meer berichten