Hans de Graaf. Foto: Karin Stronks
Hans de Graaf. Foto: Karin Stronks

Vrijwilliger van de week: Hans de Graaf

'Het kost tijd maar je krijgt er veel voor terug'

Door Karin Stronks

AALTEN – De eerste vrijwilliger die aan het woord komt is Hans de Graaf. Hans is actief op veel manieren. Hij is voorzitter van Bredevoorts Belang, houdt zich bezig met De Gaostok, het educatieve programma met de leskoffers binnen de Aaltense Musea, en hij is voorzitter van de stichting Mondiaalten, de organisatie die de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht wil brengen. Daarnaast is De Graaf secretaris van de parochie Sint Ludger, bij deze parochie zijn negen locaties, ofwel dorpen, aangesloten. In 1992 was Hans betrokken bij het oprichten van de Ludgerkring Oost Gelderland.

Bredevoorts Belang
Bredevoorts Belang houdt zich bezig met het 'bevorderen van het welzijn en de welvaart van Bredevoort'. Hans de Graaf is momenteel voorzitter. "Bredevoorts Belang is al in 1870 ontstaan. De meest recente zaken waar we ons mee hebben beziggehouden zijn natuurlijk gebouw Bernardus, het Vestingpark en de bloeiende rotonde bij de Roelvinkstraat. We vergaderen elke maand en ons streven is om ook jonge mensen bij Bredevoorts Belang te betrekken", legt De Graaf uit. Hij vervolgt: "In het goede seizoen is hier altijd wat te doen. We proberen Bredevoort goed op de kaart te zetten!"

De Gaostok
Volgens Hans de Graaf is het belangrijk dat kinderen leren over de geschiedenis van de eigen omgeving. "En natuurlijk willen we graag dat jongeren musea bezoeken! In 2006 is de Gaostok opgericht met als thuisbasis de Aaltense Musea. Vijftien vrijwilligers, allen uit het onderwijs, houden zich bezig met de educatieve kant van de lokale historie. We hebben leskoffers ontwikkeld, die worden uitgeleend aan scholen. Kinderen mogen de spullen aanraken en als het ware de geschiedenis 'beleven'. De leskoffer 'Ot en Sien' is erg in trek bij kinderen", glimlacht Hans de Graaf.

Mondiaalten
De stichting Mondiaalten wil de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht brengen. Mondiaalten onderhoudt contacten met de bestuurders van de gemeente Aalten en ondersteunt inwoners van de gemeente Aalten die projecten opzetten in arme landen over de hele wereld. "We zijn er heel trots op dat maar liefst zestien organisaties of projecten vanuit de gemeente Aalten zijn opgezet. Mondiaalten biedt een platform voor deze ontwikkelingswerkers. Wij proberen op financieel of ander gebied te helpen. Er wordt periodiek een wereldmarkt georganiseerd onder het motto: Aalten in de Wereld, de Wereld in Aalten", vertelt De Graaf, voorzitter van Mondiaalten, enthousiast.

Parochie St Ludger
Hans de Graaf is secretaris van de Parochie St Ludger. De parochie omvat negen locaties. "Het is intensief! Notulen maken, brieven schrijven, elke maand vergaderen. We hebben een compact bestuur, pastoor Casper Pikkemaat is voorzitter", aldus De Graaf. Hans is regelmatig voorganger bij uitvaarten of zondagse vieringen. Hij mijmert: "Het is zo'n dankbaar werk, vooral de uitvaarten zijn bijzonder. Je gaat bij rouwende mensen op bezoek om een waardig afscheid voor te bereiden en je hoort zeer persoonlijke verhalen. Op de dag van de uitvaart moet alles goed gaan!"

Ludgerkring
In 1992 was Hans de Graaf betrokken bij het oprichten van De Ludgerkring. Hij legt uit: "Ludger leefde van 742 tot 809 en was zendeling. Hij kwam uit de buurt van Utrecht en predikte langs handelsroutes. In die tijd zijn de eerste kerken ontstaan. Op de plaats waar Ludger eeuwen geleden de IJssel overstak, bij café Den Elter in Zutphen, is door De Ludgerkring een monument voor hem opgericht, belangstellenden kunnen het 'Ludgerpad' wandelen en bij de RK kerk in Aalten is een koningslinde geplant waarbij een maquette is geplaatst met de tekst: 'Bode van Christus, wortel van ons Geloof'. Ja en zo blijven we bezig met vrijwilligerswerk. Het kost tijd en energie maar je krijgt er heel veel voor terug!"

Een nieuwe rubriek voor Aaltens Nieuws, Vrijwilliger van de week. Om de week verschijnt in Aaltens Nieuws het verslag van een gesprek met iemand die vrijwilligerswerk doet. De keuze voor de vrijwilliger van de week is volstrekt willekeurig. Aaltens Nieuws wil met deze rubriek laten zien hoeveel mensen een deel van hun tijd gebruiken om zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving. En dat zijn er veel! We willen deze vrijwilligers graag voorstellen aan onze lezers, enerzijds omdat vrijwilligers 'het cement van de samenleving' worden genoemd maar ook om te laten zien dat het vrijwilligerswerk veel plezier en voldoening brengt. In Dinxpers Nieuws loopt deze rubriek al een hele poos, er zijn al tientallen vrijwilligers aan het woord geweest. Vanaf deze week volgt Aaltens Nieuws het goede voorbeeld! Kent u iemand die vrijwilligerswerk doet en die mee wil/kan werken met deze nieuwe rubriek, stuur dan een mailtje naar: redactie@aaltensnieuws.nl
 

Meer berichten